Over ons

In een arbeidsmarkt waar het al moeilijk is om de juiste mensen te vinden, is het belangrijk om alle mogelijke werkwilligen aan een passende job te helpen.
Specifiek voor mensen die het einde van hun loopbaan (denken te) naderen, blijft het vaak moeilijk om een nieuwe uitdaging te vinden.

Niet alleen omwille van vooroordelen bij de werkgever, maar ook bij de werknemer zelf. Zeker nu de pensioengerechtigde leeftijd steeds verder opschuift, krijgen we te maken met een zeer grote groep mensen die niet te negeren valt.

Talent4Work heeft echter een rotsvast geloof in de toegevoegde waarde van deze ervaren groep op de arbeidsmarkt en daarom focussen wij op het zoeken van de juiste werkomgeving voor de gemotiveerde 50+ers. Zo kunnen ze nog het beste van zichzelf geven tot het einde van hun carrière en gaat hun ervaring niet verloren.

Maar verder sluit Talent4Work allianties met diverse belanghebbende partijen zoals de VDAB en outplacementkantoren, om bestaande vooroordelen over een passende job voor deze belangrijke en groeiende leeftijdsgroep te ontkrachten.

Talent4Work streeft er dan ook naar om alle werkwillige 50+ers in Vlaanderen een job te bezorgen. Door veel tijd te besteden aan de kandidaten om hun verwachtingen te leren kennen, hopen we de – voor hen perfecte – baan vinden waar al hun ervaring naar waarde wordt geschat. 

Tegelijkertijd willen we investeren in een positieve perceptie van de tewerkstelling van 50+ers om werkgevers de talloze mogelijkheden en voordelen te leren zien.